Kenali SCORE Kontraktor

score kontraktor cidb

Isi Kandungan

SCORE kontraktor CIDB merupakan satu sistem penilaian yang diperkenalkan oleh Construction Industry Development Board (CIDB) Malaysia untuk menilai dan mengukur kecekapan kontraktor dalam industri pembinaan. Sistem ini bertujuan untuk memastikan kontraktor mempunyai kemahiran, pengetahuan, dan pengalaman yang mencukupi untuk menjalankan projek pembinaan dengan cemerlang.

Pengenalan Kepada SCORE Kontraktor

Penilaian ini menggunakan kaedah penilaian yang teliti dan objektif untuk menilai kontraktor berdasarkan beberapa kriteria penting. Antara kriteria yang dinilai termasuklah kualiti kerja, keselamatan dan kesihatan pekerja, pengurusan projek, kecekapan teknikal, dan kepatuhan undang-undang.

Kontraktor yang berjaya dalam penilaian SCORE kontraktor CIDB akan diberikan skor yang menunjukkan tahap kecekapan mereka. Skor ini akan membantu pihak CIDB dan pelanggan untuk menilai kontraktor yang sesuai untuk menjalankan projek pembinaan tertentu.

Keputusan penilaian SCORE untuk kontraktor CIDB juga dapat memberi manfaat kepada kontraktor itu sendiri. Mereka dapat mengetahui kekuatan dan kelemahan mereka dalam bidang-bidang tertentu dan mengambil langkah-langkah untuk meningkatkan prestasi mereka.

Selain itu, kontraktor yang mendapat skor yang tinggi dalam penilaian ini juga akan mendapat pengiktirafan dan kelebihan dalam mendapatkan projek pembinaan. Ini kerana pelanggan cenderung untuk memilih kontraktor yang mempunyai rekod prestasi yang baik dan kecekapan yang tinggi.

Kesimpulan

Secara kesimpulannya, SCORE kontraktor CIDB merupakan satu sistem penilaian yang penting dalam industri pembinaan Malaysia. Ia membantu memastikan kontraktor mempunyai kemahiran dan kecekapan yang mencukupi untuk menjalankan projek pembinaan dengan cemerlang, serta memberikan pengiktirafan kepada kontraktor yang berprestasi tinggi.

Ini jelas menunjukkan betapa pentingnya penilaian ini terhadap reputasi kontraktor tersebut. Jadi setiap kontraktor perlu untuk meningkatkan lagi keupayaan syarikat mereka dari segi kewangan dan pengurusan bagi mendapatkan penilaian yang baik.

Jika anda berminat untuk mendapatkan sijil SCORE untuk syarikat anda, anda boleh menghubungi kami dengan klik pada link WhatsApp ini;

https://wa.me/601116157102

atau boleh melayari laman web kami untuk terus membuat pendaftaran https://daftarcidb.com.my

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *

Bermula 15/12/2023, laman web iBINA akan bertukar ke laman web baharu: DaftarCIDB
This is default text for notification bar