Pembaharuan Kad Personel Binaan - Pekerja Tempatan

1. Maklumat Pemegang Kad

Nama Penuh(Required)
Cth: 761209034245
Cth: 0123456789
Cth: ali@gmail.com
Alamat(Required)
*Untuk makluman, Tiada lagi cetakan & penghantaran kad pintar Personel Binaan CIDB sekiranya anda pemegang kad pintar terkini

2. Maklumat Pewaris

Cth: 761209034245
Cth: 0123456789
Alamat Penuh(Required)

Payment Method
Bermula 15/12/2023, laman web iBINA akan bertukar ke laman web baharu: DaftarCIDB
This is default text for notification bar