Pendaftaran Baru Kad Personel Binaan - Pekerja Tempatan

1. Maklumat Pemegang Kad

Nama Penuh(Required)
Cth: 761209034245
Cth: 0123456789
Cth: ali@gmail.com
Alamat(Required)
*Untuk makluman, Tiada lagi cetakan & penghantaran kad pintar Personel Binaan CIDB sekiranya anda pemegang kad pintar terkini

Dokumen Sokongan

Max. file size: 2 MB.
Max. file size: 2 MB.
* Pastikan kad masih aktif / tidak expired
Max. file size: 2 MB.
* Safety Induction Course Worker (SICW)

2. Maklumat Pewaris

Cth: 761209034245
Cth: 0123456789
Alamat Penuh(Required)

3. Maklumat Pendaftaran & Bayaran

Tempoh sah pendaftaran baru Kad Personel Binaan / Kad Hijau CIDB adalah 1 tahun. Pembaharuan boleh dibuat seawal 60 hari sebelum tarikh luput (expired).

Payment Method
Bermula 15/12/2023, laman web iBINA akan bertukar ke laman web baharu: DaftarCIDB
This is default text for notification bar